Som nævnt er ecoPOS et totalsystem – dette betyder at økonomisystemet (hvis ønsket) er en helt integreret del af ecoPOS, hvilket betyder at købs fakturaer, salgs fakturaer, kasse salg løbende vil komme over i systemets økonomisystem og derved letter det daglige arbejde.

Endvidere findes der en oversigt over hvad for nogle betalinger der skal laves til kreditorer, samt en oversigt over hvad for betalinger der mangler fra debitorer – på disse oversigter kan markeres at køb/salg er blevet betalt og her vil økonomi posteringer igen automatisk blive lavet, så der ikke skal laves yderligere.

Kassekladde Kontoplan