For hver enkelt vare kan der angives om der skal køres lagerstyring på varen ud fra enten Fast kostpris, FIFO eller LIFO. Køres der med lagerstyring på en vare holder systemet helt automatisk styr på hvor mange varer der er på lager, samt der også kan angives et minimums og maksimums antal for de enkelte varer og varer under minimums beholdningen kan søges frem.

Via statusmodulet kan der laves reguleringer til varelageret, varer kan flyttes mellem fysiske lokationer, samt der kan foretages en lageroptælling (status) på enten hele lageret eller kun en del af varelageret.

Regulering Flytning
 
Status