Der kan oprettes kampagner som altid kører eller for en bestemt periode, samt at det kan angives hvilke ugedage og op til 3 tids intervaller på disse dage, hvor en kampagne er aktiv. Til selve kampagnen kan tilføjede varers styk pris og rabat antal/pris overstyres, samt der kan oprettes rabat grupper, som f.eks. kan være at der kan købes 3 styk af nogle varer til en attraktiv pris.

Kampagne