For kreditoren kan der vælges om der skal køres konsignation styring for nogle varer der købes hos den kreditor. Ved salg af en konsignationsvare bliver denne automatisk tilføjet til konsignations afregningen for kreditoren, som senere kan ”afregnes” og sendes til kreditoren, samt også konverteres til en købs faktura når denne modtages fra kreditoren.