For hver vare kan der angives 6 forskellige salgspriser. Disse forskellige niveauer kan bruges til at have forskellige priser per lokation, per ekspedient, for forskellige kunder eller WebShop. Det er via disse prisniveauer også muligt at angive at nogle kunder får nogle varer delvis betalt af en ”hovedkunde” – det kunne f.eks. være sig i en kantine for flere firmaer, hvor et firma betaler drikkevarerne for sine medarbejdere, mens andre ikke gør det.