Generel beskrivelse

ecoPOS er opbygget omkring en Microsoft SQL database og er opdelt i et bagkontor og et kasse program. Bagkontoret bruges til alt det administrative, mens kassen er gjort så simpel som mulig, så oplæring af nyt personale går smertefrit.

Et bagkontor kan nemt styre flere kasser på en gang – kasserne kan endda stå på forskellige geografiske lokationer, så længe der er en internet forbindelse mellem bagkontoret og kasserne. Skulle der være et nedbrud er det dog ikke et problem, da alle vare oplysninger selvfølgelig ligger lokalt på kassen og synkronisering af data automatisk genoprettes når der igen er en internet forbindelse mellem bagkontoret og kassen.

ecoPOS kan skaleres til jeres behov

Om i har en enkelt kasse, flere kasser eller flere butikker med hver deres kasser, så kan ecoPOS styre dette, da systemet kan tilpasses netop jeres behov. Hermed menes at har i en enkelt kasse, så kan database, bagkontor og kasse ligge på den sammen maskine – har i flere kasser i en butik eller flere butikker, så kan en af kasserne agere server, hvis der ikke ønskes en dedikeret bagkontors PC som samtidigt fungerer som server eller databasen for systemet kan placeres hos ecoPOS for nem tilgang fra flere lokationer.

Systemet kan selvfølgelig også tilgås via internettet, så administration eller dagens salg kan klares hjemmefra.

Funktionalitets oversigt (klik på en funktion for yderligere beskrivelse)

 

Som nævnt er ecoPOS et totalsystem – dette betyder at økonomisystemet (hvis ønsket) er en helt integreret del af ecoPOS, hvilket betyder at købs fakturaer, salgs fakturaer, kasse salg løbende vil komme over i systemets økonomisystem og derved letter det daglige arbejde.

Endvidere findes der en oversigt over hvad for nogle betalinger der skal laves til kreditorer, samt en oversigt over hvad for betalinger der mangler fra debitorer – på disse oversigter kan markeres at køb/salg er blevet betalt og her vil økonomi posteringer igen automatisk blive lavet, så der ikke skal laves yderligere.

Kassekladde Kontoplan